องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร !!!ยินดีต้อนรับ!!! www.yanyaws.go.th " เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน.." เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม "
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ
คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มของ สถจ.พิจิตร
คลิกเพื่อดู
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของ
สัญญาฯ ประจำไตรมาสที่2(มกราคม - มีนาคม 2566)คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาพนักงานขับรถ
(เดือนเมษายน - กันยายน 2566) คลิกเพื่อดู
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ
คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มของ สถจ.พิจิตร
คลิกเพื่อดู
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของ
สัญญาฯ ประจำไตรมาสที่2(มกราคม - มีนาคม 2566)คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาพนักงานขับรถ
(เดือนเมษายน - กันยายน 2566) คลิกเพื่อดู
 
เรื่อง
หน่วยงาน
การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา
กศ.
ในช่วงฤดูกาลระบาด คลิกเพื่อดู
11/05/2566
การปรับปรุงบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคา
สน.คท.
กลางงานก่อสร้าง คลิกเพื่อดู
11/05/2566
การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
กพส.
(ค่าน้ำประปา) คลิกเพื่อดู
11/05/2566
   
 
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560
ข้าวเม่า ขนมคู่ประเพณีเรือยาวพิจิตร !!   ส่งมอบอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน กรณีเกิด   ดำเนินการตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการมาตร   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ผู้พิการ
คลิก   เหตุฉุกเฉินภัย คลิก   การปัดกวาดบ้านปลอดยาเสพติด คลิก   หรือผู้ดูแล และผู้ยากไร้ คลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หห