ประเพณีรดน้ำดำหัว
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร
ในวันที่ 18 เมษายน 2561 จ.ส.อ. สะท้าน อิ่มอยู่ นายก อบต.ย่านยาว มอบหมายให้นายวิญญู เคียนยี่คิ้ว ปลัด อบต.ย่านยาว
นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนทุกส่วน ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
นายอุเทน เทพศร กำนันตำบลย่านยาว ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เข้าร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวนายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร


อาบน้ำนอภ._๑๘๐๔๒๐_0011 อาบน้ำนอภ._๑๘๐๔๒๐_0017 อาบน้ำนอภ._๑๘๐๔๒๐_0018 อาบน้ำนอภ._๑๘๐๔๒๐_0019 อาบน้ำนอภ._๑๘๐๔๒๐_0021 อาบน้ำนอภ._๑๘๐๔๒๐_0025 อาบน้ำนอภ._๑๘๐๔๒๐_0027 อาบน้ำนอภ._๑๘๐๔๒๐_0034 อาบน้ำนอภ._๑๘๐๔๒๐_0038 อาบน้ำนอภ._๑๘๐๔๒๐_0040 lightbox programby VisualLightBox.com v6.1