มอบเก้าอี้สุขาพาสุข
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 จ.ส.อ.สะท้าน อิ่มอยู่ นายก อบต.ย่านยาว ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง-
ของมนุษย์จังหวัดพิจิตร มอบเก้าอี้สุขาพาสุขจำนวน 19 ตัว ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการภายในตำบลย่านยาว
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร


5725 5726 5727 5728 5729 24712 339444 339446 lightbox programby VisualLightBox.com v6.1