องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ปฏิบัติงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่

ฉีดวัคซีน หมาแมว 24664_๒๑๐๗๐๕_0 ฉีดวัคซีน หมาแมว 24664_๒๑๐๗๐๕_5 ฉีดวัคซีน หมาแมว 24664_๒๑๐๗๐๕_8 ฉีดวัคซีน หมาแมว 24664_๒๑๐๗๐๕_10 ฉีดวัคซีน หมาแมว 24664_๒๑๐๗๐๕_11 ฉีดวัคซีน หมาแมว 24664_๒๑๐๗๐๕_13 ฉีดวัคซีน หมาแมว 24664_๒๑๐๗๐๕_15 ฉีดวัคซีน หมาแมว 24664_๒๑๐๗๐๕_17 ฉีดวัคซีน หมาแมว 24664_๒๑๐๗๐๕_18 ฉีดวัคซีน หมาแมว 24664_๒๑๐๗๐๕_20 ฉีดวัคซีน หมาแมว 24664_๒๑๐๗๐๕_22 jquery lightbox autoplayby VisualLightBox.com v6.1