นายนิวัฒน์ชนัย โทปุญญานนท์ ประธานสภา อบต.ย่านยาว พร้อมด้วยนายพิสันต์ เรืองสุข รองประธานสภา
อบต.ย่านยาว นายวิญญู เคี่ยนยี่คิ้ว เลขานุการ อบต.ย่านยาว สมาชิกสภา อบต.ย่านยาว และคณะผู้บริหารส่วนตำบลย่านยาว ร่วมเข้าประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัด
พิจิตร

240106271_2845199472477150_883939662231416952_n 240113613_2845199682477129_5243296531051886053_n 240172312_2845199645810466_5025547786749784404_n 240290088_2845199332477164_604437812803011160_n 240384788_2845199515810479_5753044781695213739_n 240387312_2845199415810489_1247397468285792685_n 240390765_2845199565810474_5202390675325216125_n 240396131_2845199725810458_8658275147284321712_n 240433285_2845199319143832_7233285678331104187_n 240434689_2845199359143828_5368482182754894955_n 240574720_2845199445810486_3655633217094708208_n 240604783_2845199615810469_1210285404470817451_n jquery lightbox autoplayby VisualLightBox.com v6.1