วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 08.30 นายรักกี้ สุขประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว และคณะผู้บริหาร ร่วมเข้า
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 โดยมีฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้แก่
นายวิรัตน อินทรักษา ประธานสภาฯ , นางอารี โซดัวเยร์ รองประธานสภาฯ , นายวิญญู เคียนยี่คิ้ว( เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาสภาองค์
การบริหารส่วนตำบลย่านยาวและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

307856230_3161812340815860_4660650794813974610_n (1) 307856230_3161812340815860_4660650794813974610_n 307988002_3161812517482509_9332065228575605_n 308133228_3161812174149210_2303916825574336237_n 308165391_3161812490815845_9086863427349615584_n 308180560_3161812277482533_4540528751729544854_n 308195037_3161812257482535_2033799278648751396_n 308335126_3161812457482515_8472715337613586743_n 308344527_3161812180815876_7286783662051108865_n 308352698_3161812414149186_9028804753596736415_n 308399887_3161812374149190_7285081942609142308_n jquery lightbox relby VisualLightBox.com v6.1