�� ขอแสดงความยินดีกับองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานดีเด่น " ด้านสิ่งแวดล้อม "
�� ภายใต้โครงการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร


314678120_3205967699733657_2071845125454540626_n 314729454_3205967636400330_6485258422953157875_n 314753672_3205967709733656_1516629961616479968_n 314892413_3205967543067006_1529562255934809299_n jquery lightbox relby VisualLightBox.com v6.1