วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายรักกี้ สุขประเสริฐ นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว มอบหมายให้ นายวสุพล พลัง รองปลัดอบต.ย่านยาว หัวหน้าสถาน
ศึกษา พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนอนุบาลองต์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ย่านยาว รับมอบจักรยานจากผู้ใหญ่ใจดี ได้แก่
ส.ต.อ.หญิงสุดารัตน์ เปี่ยมเนินกุ่ม
น.ส.อรชา เกิดผา
น.ส.อรพินท์ พึ่งยิ้ม ( ผจก.กรุงเทพประกันชีวิตสาขาพิจิตร)
มอบให้กับเด็กชายวัชรากร บานแย้ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คณะครูขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยเทอญ314670684_208606294849518_6528016491658699813_n (1) 314670684_208606294849518_6528016491658699813_n 315097545_208606578182823_3562068129769473293_n 315215289_208606571516157_6723523149377886613_n (1) 315215289_208606571516157_6723523149377886613_n jquery lightbox relby VisualLightBox.com v6.1