เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 นายรักกี้ สุขประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ปลัด อบต.ย่านยาว และข้าราชการ อบต.ย่านยาว เข้าร่วมพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ให้ พระมหาเมธี จนุทว์โส เจ้าอาวาสวัดหาดมูลกระบือ ณ วัดหาดมูลกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร


340821686_884095399323515_5471878253733376093_n 340904967_1006882620693909_8715172635156662092_n 340910261_155160894170258_7184694125138170220_n 341400758_142434965463582_2846044081146764998_n 341463313_1941445582873826_3494082080585612644_n 341509683_1084362019189234_1872613430632162000_n 341547636_6187348348009859_1489269122488360126_n 341579992_173861715564596_5888788202355347161_n 341625757_1878031405887306_6921181579954918622_n 341696440_267216285640314_794948894288883583_n jquery lightbox relby VisualLightBox.com v6.1