องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 จึงจำเป็นต้องดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดังกล่าวโดยจัดทำเป็นโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ในการจัดตั้ง " ด่านชุมชน " เพื่อเป็นจุดคัดกรองป้องปราม ตักเตือน สกัดกั้นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน

340856307_184006354507771_453972931650793184_n 340934054_968773207737652_5824252612298221806_n 340955558_975466883475374_5216794037021562507_n 341340790_623405649227108_241522204876521444_n 341561473_995121015174237_5577582322256979062_n 341629317_895575404851785_794470853075173875_n 342187341_182497764616631_175432794449893175_n jquery lightbox relby VisualLightBox.com v6.1