วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายรักกี้ สุขประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เป็นประธานในพิธีงานปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และการทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์จำนวน 9 รูป และมี ทีมผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน ณ. หอประชุมโรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

348588437_1311460276072001_1049908079201175020_n 348592802_631291125562403_7915131978317385565_n 348618352_3568376526717697_4163395976490525213_n 348623915_930637461540350_4279130680558430833_n 348641144_3592087731037448_4901697958512449740_n 348647484_195233440096101_7671757729753736781_n 348661034_1480536056015390_5220935448658416271_n 348661680_555539103409271_7611896994462881624_n 348668466_2373708349457632_1473892028185714266_n 348869083_1305915180346095_7804672766727972614_n 348955015_146059108384444_6504630278619812547_n jquery lightbox relby VisualLightBox.com v6.1