วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายรักกี้ สุขประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว คณะครูโรงเรียนอนุบาลอบต.ย่านยาว และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ย่านยาว ได้จัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


348274932_626199692863909_3551845671175819651_n 348630662_1637886906637926_1362210713388333769_n 348637114_965385004893557_2720363753509948430_n 348648307_1225179664801344_35802123749974493_n 348689742_1199485834091561_9180949839983334910_n 348850703_1423222108430701_27636537753761381_n 348906882_206270525570728_2963610939670204668_n jquery lightbox relby VisualLightBox.com v6.1