พิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร

จ.ส.อ. สะท้าน อิ่มอยู่ นายก อบต.ย่านยาว พร้อมด้วยนายวิญญู เคียนยี่คิ้ว ปลัด อบต.ย่านยาว
นางสาวนวพรรณ ใจหาญ รองปลัด อบต.ย่านยาว นายวิชชา ศรีสุข ผู้อำนวยการกองช่าง
นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว นายอุเทน เทพศร กำนันตำบลย่านยาว
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนทุกส่วน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว และประชาชนในพื้นที่
จัดพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อเป็นการน้อมนำจิตใจปวงชนชาวไทยให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร


P1140341 P1140343 P1140345 P1140347 P1140348 P1140354 P1140356 P1140359 P1140361 P1140362 P1140363 P1140364 P1140368 P1140371 P1140372 P1140373 P1140375 P1140377 P1140378 P1140379 P1140383 P1140394 P1140395 P1140398 P1140400 P1140403 P1140410 P1140411 P1140412 P1140414 P1140418 P1140420 P1140421 P1140422 P1140424 P1140425 P1140426 P1140427 P1140429 P1140430 P1140431 P1140432 P1140436 P1140437 P1140442 P1140446 P1140450 SAM_2047 SAM_2055 SAM_2057 SAM_2059 SAM_2062 SAM_2072 SAM_2080 SAM_2081 SAM_2091 SAM_2102 SAM_2105 SAM_2106 SAM_2108 SAM_2116 lightbox programby VisualLightBox.com v6.1