วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 อบต.ย่านยาว โดยจ.ส.อ.สะท้าน อิ่มอยู่ นายกอบต.ย่านยาว พร้อมด้วย นายสมยศ โรจน์
สว่าง และ นางวีนา อินเสือ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฝนฟ้าคะน
อง บ้านเรือนได้รับความเสียหาย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยมีผู้ที่ได้รับความเสียหายจำนวน 2 หลัง ดังนี้ 1. นายทองหล่อ ยุระมาศ บ้านเลขที่ 14/11 ม.6 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร 2. นายอมร เธียรธรรม บ้านเลขที่ 51/1 ม.6 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร

99426020_2497581777238923_1424704930563751936_o 100041998_2497581737238927_6780032216664637440_o 100049928_2497581660572268_4676602331687550976_o 100052104_2497581797238921_2048657352462172160_o 100541078_2497581747238926_4240772561140449280_o 100817857_2497581670572267_170335005640228864_o jquery lightbox autoplayby VisualLightBox.com v6.1