นายนิวัฒน์ชนัย โทปุญญานนท์ ประธานสภา อบต.ย่านยาว พร้อมด้วยนายพิสันต์ เรืองสุข รองประธานสภ
า อบต.ย่านยาว นายวิญญู เคี่ยนยี่คิ้ว เลขานุการ อบต.ย่านยาว สมาชิกสภา อบต.ย่านยา
ว และคณะผู้บริหารส่วนตำบลย่านยาว ร่วมเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่
3 ประจำปี 2563 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร


79077270_2505775563086211_1945017659692546403_o 83255372_2505775419752892_4840512684989131440_o (1) 83255372_2505775419752892_4840512684989131440_o 101544844_2505775549752879_1417374529118296290_o 101600470_2505775406419560_3842633400253809350_o (1) 101600470_2505775406419560_3842633400253809350_o 101658613_2505775536419547_4208429933443636759_o 101708095_2505775553086212_5956692208950465295_o 101793259_2505775409752893_7681912440205658787_o (1) 101793259_2505775409752893_7681912440205658787_o jquery lightbox autoplayby VisualLightBox.com v6.1