วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามความคืบน้ำจากการที่กองทัพบกเข้าดำเนินการการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งและการจัดการน้ำชุมชนตามแนวทางพระราชดำริ โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 แม่น้ำสายพิจิตรเก่า (ความร่วมมือ ทบ. - มูลนิธิอุทกพัฒน์)

82170686_2511863865810714_5043859961855503838_o 82945167_2511863699144064_4933024656618378241_o 83704365_2511863759144058_4342193642499726319_o 102818983_2511864162477351_8640959673323684185_o 104243818_2511863852477382_8709455082349442873_o 104275794_2511864182477349_9012814753495270126_o 104311478_2511863685810732_477212249189567905_o 104339514_2511863592477408_1045941981542137271_o 104405408_2511863662477401_8770136410190212298_o 104585003_2511863629144071_6486165678179854897_o jquery lightbox autoplayby VisualLightBox.com v6.1