มอบถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 )

105004562_2517723831891384_982382366743912158_o 105185956_2517723685224732_4132081056226549327_o 105275252_2517723885224712_5186353330030861997_o 105336380_2517723771891390_5972673915804106242_o 105485473_2517723705224730_5065979863548060937_o 106004990_2517723711891396_3521305211004676154_o jquery lightbox autoplayby VisualLightBox.com v6.1