วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์บริหารจัด
การน้ำจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผบ.พล.ม.1 และ พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1
เพื่อรับฟังติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ ทบ. - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) ของจังหวัดพิจิตร
75204629_2525590961104671_1364658400545763184_o 75439484_2525590534438047_7950871106410286824_o 79200610_2525590594438041_1441339854582798885_o 83420594_2525590547771379_1530071466855561528_o 83521729_2525590711104696_7929183252193231416_o 106001556_2525590361104731_5294523317947270137_o 106012063_2525590927771341_459741413717876711_o 106048976_2525590777771356_6792333976436649319_o 106070133_2525590434438057_5063739780838598662_o 106099452_2525590484438052_4919635161238823659_o 106111289_2525591021104665_9130217193027912544_o 106113073_2525590667771367_7738296480102669075_o 106126281_2525590691104698_589310990791356134_o 106127580_2525590561104711_4907138626570456571_o 106138137_2525590844438016_4786601034065115683_o 106169507_2525590991104668_8317413156241842067_o 106220723_2525590824438018_46852377737495100_o 106509048_2525590337771400_1141364835033470599_o 106579899_2525590747771359_162612647207780191_o 106631497_2525591037771330_3375397993545043817_o 106911395_2525590871104680_5378820965090256085_o 106915331_2525590541104713_1553811412202027033_o jquery lightbox autoplayby VisualLightBox.com v6.1