นายนิวัฒน์ชนัย โทปุญญานนท์ ประธานสภา อบต.ย่านยาว พร้อมด้วยนายพิสันต์ เรืองสุข รองประธานสภา อบต.ย่านยาว
นายวิญญู เคี่ยนยี่คิ้ว เลขานุการ อบต.ย่านยาว สมาชิกสภา อบต.ย่านยาว และคณะผู้บริหารส่วนตำบลย่านยาว
ร่วมเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
116805890_2557238601273240_3181534249364831962_o 116906692_2557238717939895_4333845383698793283_o 117109227_2557238784606555_850446498970378669_o 117169820_2557238581273242_9098106956369867218_o 117259067_2557238597939907_7117733527083941145_o 117348128_2557238791273221_7026826090415543128_o 117355439_2557238594606574_6072466936844160159_o 117376452_2557238697939897_6813847469927438139_o 117385573_2557238611273239_3426069414403412179_o 117392321_2557238764606557_4934592999619372061_o jquery lightbox autoplayby VisualLightBox.com v6.1