นายนิวัฒน์ชนัย โทปุญญานนท์ ประธานสภา อบต.ย่านยาว พร้อมด้วยนายพิสันต์ เรืองสุข รองประธานสภา
อบต.ย่านยาว นายวิญญู เคี่ยนยี่คิ้ว เลขานุการ อบต.ย่านยาว สมาชิกสภา อบต.ย่านยาว และคณะผู้บริหารส่วนตำบลย่านยาว
ร่วมเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 สิงหาคม
2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

117964371_2569196746744092_5120279018769267920_o 117999240_2569196766744090_5146151145232591610_o 118005001_2569196626744104_8095915014638543790_o 118067096_2569196753410758_7808075003168130935_o 118069572_2569196743410759_2361550999672401513_o 118267183_2569196563410777_533860376168163976_o 118282585_2569196633410770_4894613061981119174_o jquery lightbox autoplayby VisualLightBox.com v6.1