นายไชยยา สมถวิล นายอำเภอเมืองพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำในแม่น้ำน่าน
ผ่านอาคารบังคับน้ำดงเศรษฐี ลงสู่แม่น้ำพิจิตร บริเวณ ม.4 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
เพื่อรักษาระบบนิเวศและเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ โดยแม่น้ำพิจิตร
มีระยะทาง 127 กม.ไหลผ่าน 4 อำเภอ 13 ตำบล ปัจจุบันอาคารระบายน้ำดังกล่าวได้เปิดประตู 1
บาน เพื่อระบายน้ำ และสามารถระบายน้ำได้ดีโดยไม่มีผลกระทบกับราษฎรทั้งสองฝั่งของแม่น้ำพิจิตร
ทั้งนี้ นายอำเภอเมืองพิจิตร ได้ประสานการบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 พิษณุโลก
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ หากเกิดอุกทกภัยในพื้นที่

117968950_2570200119977088_7763054635341193692_o 118073674_2570199866643780_6887401832199446167_o 118130978_2570200116643755_3478128584239876199_o 118195531_2570199963310437_5891405976320528531_o 118254539_2570200139977086_5676127946762239885_o 118287426_2570199976643769_2082857373929648127_o 118391133_2570199973310436_2045410884542589694_o 118460944_2570200023310431_7472473128644860364_o jquery lightbox autoplayby VisualLightBox.com v6.1