โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 นางลำดวน เทียนขำ ผู้สูงอายุ หมู่
6 ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

119099856_2587254288271671_2255890868971575154_o 119102147_2587253984938368_3713385649050232023_o 119115871_2587253938271706_5233664513989853238_o 119119428_2587254231605010_6175549952560321526_o 119125943_2587253674938399_337316012894710481_o 119131533_2587253781605055_6045551202567955801_o 119139410_2587254344938332_6053080518927383945_o 119148837_2587253698271730_8505484834187213607_o 119156741_2587254098271690_5803065557624586608_o 119158310_2587253911605042_5377706685160777469_o 119173273_2587254271605006_1902600106770386263_o 119216251_2587253708271729_7979468271942367202_o 119218531_2587253904938376_4720541669048782573_o 119473396_2587254034938363_8392334943938961862_o jquery lightbox autoplayby VisualLightBox.com v6.1