วันที่ 14 ตุลาคม 2563 จ.ส.อ.สะท้าน อิ่มอยู่ นายก อบต.ย่านยาว นายวิญญู เคียนยี่คิ้ว ปลัด อบต.ย่าน
ยาว ได้มอบเงินอุดหนุนนักเรียนเสมอภาค โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา ให้แก่ 1. เด็กหญิงพิรดา เพ็ชรอำไพ อนุบาล 1 จำนวน 2,500 บาท
2. เด็กชายธนากร ดอกม่วง อนุบาล 3 จำนวน 2,500 บาท
3. เด็กชายฉัตรมงคล มาสืบชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2,000 บาท


121187342_2613168139013619_8288722301986761260_o 121198925_2613168252346941_7642202071393994274_o 121268861_2613168215680278_6021051402320978450_o 121363925_2613168185680281_3520975370538189768_o jquery lightbox autoplayby VisualLightBox.com v6.1