วันที่ 15 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ข้าราชการ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่
10 ได้ปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 102 ถุง ณ บึงแม่โจน หมู่ที่ 10 โดยได้รับการสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 3 (พิจิตร)

121166361_2614085305588569_8900246390214696861_o 121226907_2614085352255231_4155767840519259492_o 121226910_2614085512255215_30256053998192771_o 121359290_2614085145588585_419349346319500618_o 121372760_2614085365588563_229127522860140629_o 121388296_2614085212255245_588273246814112592_o 121523293_2614085248921908_5378924161004318094_o 121533991_2614085338921899_7297873345438166507_o 121540929_2614085185588581_397219231359659085_o 121614491_2614085478921885_5775233203655195578_o 121641849_2614085388921894_6721100406579718118_o 121687870_2614085522255214_345246254057275930_o jquery lightbox autoplayby VisualLightBox.com v6.1