ในวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว โดย จ.ส.อ. สะท้าน อิ่มอยู่ นายก อบต.ย่านย
าว มอบหมายให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ย่านยาว พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
แพทย์ประจำตำบล สารวัตกำนัน ชรบ. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรย่านยาว ในการ
จัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ณ จุดตรวจบริเวณสี่แยกบ้านวังกระดี่ทอง อำเภอเมืองพิจิตร เพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

173841338_2753596274970804_6602517975243883080_n 174110087_2753596018304163_5349385353972439155_n 174134607_2753596241637474_1273863539246710433_n 174178638_2753596101637488_8703777511277375266_n 174211041_2753596028304162_3754268188030551049_n (1) 174211041_2753596028304162_3754268188030551049_n 174506201_2753596218304143_3287504191303766937_n 174731420_2753596128304152_130945892007667402_n 174780508_2753596174970814_7279888727407039605_n 174979314_2753596031637495_27693804313090540_n (1) 174979314_2753596031637495_27693804313090540_n 175058432_2753596141637484_3599219672302960615_n 175205140_2753596191637479_4256534131787137825_n jquery lightbox autoplayby VisualLightBox.com v6.1