นายนิวัฒน์ชนัย โทปุญญานนท์ ประธานสภา อบต.ย่านยาว พร้อมด้วยนายพิสันต์ เรืองสุข รองประธานสภา
อบต.ย่านยาว นายวิญญู เคี่ยนยี่คิ้ว เลขานุการ อบต.ย่านยาว สมาชิกสภา อบต.ย่านยาว และคณะผู้บริหารส่วน
ตำบลย่านยาว ร่วมเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
ในวันที่ 16 เมษายน 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร


173841338_2753599034970528_6039181498563069469_n 174070823_2753599064970525_8825994274196864500_n 174131124_2753599124970519_380341428863015609_n 174179596_2753599001637198_1508799977129397926_n 174186759_2753599074970524_8559239743480375436_n 174236963_2753599091637189_4248001669270963476_n 174270544_2753598934970538_1159052795916676789_n 174307387_2753599131637185_9085720224593843004_n 174360335_2753598971637201_3627809249487154911_n (1) 174360335_2753598971637201_3627809249487154911_n 175015416_2753599011637197_3264491649019723377_n 175205140_2753598941637204_3958614760795698762_n jquery lightbox autoplayby VisualLightBox.com v6.1