ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”อาสาสมัคร   มอบทุนนักเรียนเรียนดีได้รับการสนับสนุน คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ย่านยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คลิก   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ..คลิก   จากคุณไพบูลย์ วิณิชกมลนันทน์... คลิก "อยู่เย็น เป็นสุข" คลิก

 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย   นำข้าวสาร อาหารแห้ง ไปแจกให้กับผู้ที่   ลงพื้นที่ให้กำลังใจและได้นำถุงยังชีพมอบให้ บ้านวัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง
จากโรคพิษสุนัขบ้า คลิก   กักตัว ตำบลย่านยาว คลิก   กับกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อ(Covid)..คลิก พิจิตร ชนะการประกวด คลิก
       


สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560