ร่วมแสดงความยินดีกับท่านธวัชชัย   ออกพื้นที่ติดป้ายป้องกันพื้นที่เสี่ยง   ร่วมกันลงพื้นที่ สำรวจแนวตลิ่งพังริมแม่ เตรียมความพร้อมรับสถานการ น้ำจาก
เลี้ยงประเสริฐ(อดีตรองผู้ว่าราชการคลิก   อันตรายจากน้ำท่วม คลิก   น้ำน่านที่เกิดจากการกัดเซาะ คลิก แม่น้ำไหลย้อนเข้าพื้นที่ คลิก

   
ร่วมขบวนแห่ตักบาตรเทโวโรหณะ   ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชน   ประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปี เข้าร่วมการจัดบรรยายให้ความรู้และซักซ้อม
(ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง)คลิก   เพื่อคนย่านยาวชำระล้างเมรุมาศ คลิก   งบประมาณ พ.ศ.2566 คลิก จำลองเหตุการณ คลิก
         

 
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560