รายงานการประชุม (หน้าที่ 1/1)  
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
01/03/2566
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2566 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
10/02/2566
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
19/12/2565
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
19/08/2565
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
04/08/2565
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) วันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
21/07/2565
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
23/09/2564
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
23/09/2564
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
4/08/2564
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
10/08/2564
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยา สมัยสามัญสมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2564วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
24/08/2564
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
16/04/2564
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
21/05/2564
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
29/07/2564
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
25/02/2564
สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิค-19องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
19/04/2564
   
   
     
     
     
     
     
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560