รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประเมินความเสี่ยงกรทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.ย่านยาว จ.พิจิตร
การประเสินความเสี่ยง/การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุกจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.ย่านยาว จ.พิจิตร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จ.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2564
   
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560