ประชาสัมพันธ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (22/09/2565)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (21/09/2565)
ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (14/09/2565)
 
ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (14/09/2565)
 
 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองชลประทาน ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร
25/05/2565
จังหวัดพิจิตร ดาว์นโหลด
 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเจ๊กไล้ หมู่ที่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
24/05/2565
ดาว์นโหลด
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเบญจมาศข้างป่าสัก หมู่ที่ 5 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
23/05/2565
ดาว์นโหลด
 
โครงการก่อสร้างห้องน้ำครูโรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว หมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
19/05/2565
ดาว์นโหลด
 
 
ราคากลางโครงการขุดลอกคลองนางเลิ้งพร้อมกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 5 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
11/07/2565
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
 
 
โครงการซ่อมแซมและขยายถนน คสล.ทางลงบึงแม่โจน ทั้ง 4 เส้น หมู่ที่ 10 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
14/06/2565
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
 
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.วอยประนอม หมู่ที่ 9 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
13/06/2565
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
 
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 8 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
09/06/2565
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
   
 
ข่าวรับสมัครงานราชการ (ล่าสุด)