ประชาสัมพันธ์ "แจ้งคำสั่งมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ในท้องที่จังหวัดพิจิตร
คลิกเพื่อดูรายละเอียด   (22/07/2564)
 
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564"
คลิกเพื่อดูรายละเอียด   (19/07/2564)
 
การประชาสัมพันธ์เรื่องยาและสารเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศไทย
คลิกเพื่อดูรายละเอียด   (30/06/2564)
 
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลากรเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
คลิกเพื่อดูรายละเอียด   (22/06/2564)
 
   
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกบ้านวังกระดี่ทองผ่านหน้าวัดวังกระดี่ทอง หมู่ที่ 10
10/06/2564
ตำบลย่านยาว ดาว์นโหลด  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเพยาว์ หมู่ที่ 2ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
02/04/2564
ตำบลย่านยาว ดาว์นโหลด  
ประกาศราคากลางติดตั้งประตูห้องน้ำโรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว
 27/01/2564
ตำบลย่านยาว ดาว์นโหลด
 
ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาติดตั้งประตูทางเข้า-ออก พร้อมลูกกรงเหล็กดัดอาคารโรงเรียนอนุบาล
 27/01/2564
อบตย่านยาว ตำบลย่านยาว ตำบลย่านยาว ดาว์นโหลด  
 
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนถึงแยกถนนซอยท่านเจ้าคุณ หมู่ที่ 4
 09/06/2564
คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
   
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายคลองนางเลิ้งสายแจ้วตี่ถึงอภินันท์
 26/04/2564
หมู่ที่ 5 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
   
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองอ้อ พร้อมทางแยกซอย 1 ถึง 4 หมู่ที่ 8
 25/03/2564
ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
   
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย C77 หมู่ที่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร
 29/03/2564
จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
   
 
ข่าวรับสมัครงานราชการ (ล่าสุด)