องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ประมาณ 46.692 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,182.500 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
รูปตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรออกแบบตราสัญลักษณ์ โดย นายภิรมย์ ยิ้มฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองทำหน้าที่เป็นเลขาสภา
ตำบลย่านยาวได้ทำการออกแบบตราสัญลักษณ์
 
 
 
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560