ประกาศ รายงานเรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จ.พิจิตร
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จ.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2563
   
   
   
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560